DVD over Haps in de jaren '60

 
 


Na de overweldigende reacties op onze eerste DVD “Haps in de jaren ’50” hebben we besloten met dit project verder te gaan. De volgende DVD in deze decenniareeks over ons dorp zal eind 2012 klaar zijn en bevat talloze unieke beelden over de jaren ’60.
Zo krijgt de kijker in anderhalf uur tijd te zien hoe de kern van het dorp veranderde naar een centrum waar alle omliggende gemeenten jaloers op waren.

Gelukkig hebben we ook ditmaal veel videomateriaal weten terug te vinden over “Haps in oude stijl”.
Zo bevat de DVD veelal kleurenbeelden en wordt de oude kern van het dorp uitgebreid uitgelicht. Ook de culturele en rituele gebeurtenissen komen onder de aandacht. Zo loopt onder andere de halve Hapse bevolking mee in een begrafenisstoet, en eert zij een nieuwe Hapse priester wanneer wordt deze wordt ingewijd. En natuurlijk zet men zijn beste beentje voor wanneer er iets te vieren valt. De Hapse carnaval is hiervan nog wel het beste voorbeeld en zo komen ook de nodige prinsonthullingen aan bod.
De ‘Leutexpress’ is een bekend fenomeen in Haps en omgeving. Van deze eerste “bierdrinktrein” hebben we veel videomateriaal weten te vinden. Zo ziet u, gefilmd vanaf deze trein, één van de laatste passagierstreinen bij het Hapse station stoppen en weer vertrekken.

Ook waren halfweg jaren ’60 de opgravingen op het Kamps veld wereldnieuws. Oude beelden uit de journaals en programma’s van toentertijd geven een mooi beeld over wat er gevonden is en hoe men toen te werk ging.
Toen de opgravingen waren afgerond, begon de grote verandering in Haps. Een vijftal gebouwen maakte plaats voor nieuwbouw en zo wordt ook de nieuwe kern uitgebreid uitgelicht. Vooral de opening van het nieuwe gemeentehuis zal bij vele Hapsenaren nog vers in het geheugen liggen. Wie kan zich bijvoorbeeld nog de prominente Hapsburger herinneren?

Dankzij het grote succes van de eerste DVD hebben we ook ditmaal de oude films professioneel weten te restaureren en te digitaliseren. Ook hebben we enkele ouderen in Haps gevraagd naar deze beelden te kijken. Met deze informatie hebben we uiteindelijk, net zoals bij de vorige film, ook deze beelden van commentaar weten te voorzien.

De DVD “Haps in de jaren ’60 – hoe het dorp veranderde” zal vanaf halfweg december 2012 verkrijgbaar zijn.

In onderstaande vooruitblik krijgt u een indruk over de kwaliteit en inhoud van de DVD.