Stichting Haps' Heem
 
 


De Stichting Haps' Heem heeft tot doel het bevorderen van de archeologische, geschiedkundige en oudheidkundige kennis van Haps en het verrichten van al hetgeen
met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van woord.

Boek over de Bevrijding van Haps 1939-1945

Haps' Heem heeft in samenwerking met dorpsblad De Schakel ter ere van de 75-jarige bevrijding van Haps een boek uitgebracht over Haps in de oorlogstijd van 1939 tot 1945.
Dit boek is gratis bezorgd bij alle abonnees van De Schakel in december 2019.
De uitgave van dit jubileumboek is met name mogelijk geworden door samenwerking van de redactie van De Schakelen Haps' Heem en een aantal sponsors, waaronder Stichting Gemeenschapswerk Haps, Industriële Kring Land van Cuijk, Bedrijvenpark Laarakker A73, Drukkerij Weemen en McCoy.
Het boek is te verkrijgen op één van de onderstaande adressen tegen betaling van
€ 10.
Stuur hiervoor een email naar:

Sjef Janssen
Wildsestraat 30, 5443 BK Haps,
sjef.jansen30@gmail.com
06 52855862

Joost van den Besselaar
Zoetendaalstraat 10, 5443 AM Haps
ja.vd.besselaar@home.nl
06 27063958

Foto's De Schakel

Via deze link kunt u de foto's van de Schakel nog eens rustig bekijken en erop inzoomen.
Laat een berichtje achter onder de foto wanneer u weet wie er te zien is en eventueel wat het verhaal achter de foto is.

Herplaatsing mozaïek

Eindelijk is het zover, het mozaïek kan teruggeplaatst gaan worden. Na enige jaren van voorbereidingen gaat het mozaïek, symboliserend de oorsprong van de naam Haps teruggeplaatst worden in Haps. Voorheen prijkte het jarenlang op de muur van het laatste gemeentehuis van de gemeente Haps wat al weer lang geleden gesloopt is. Het mozaïek oorspronkelijk gemaakt door de kunstenares Henny Visch , was na de sloop flink beschadigd. Enkele particulieren, de Dorpsraad, en de gemeente Cuijk hebben met behulp van enige sponsoren het mogelijk gemaakt dat het gerestaureerd kon worden door kunstenares Myrna Rasker uit Nijmegen. Myrna legt momenteel de laatste hand aan de restauratie.

De locatie
Na de intentie om het terug te gaan plaatsen is Haps’Heem gaan zoeken naar een geschikte plaats voor het mozaïek. Daarnaast moest goed nagedacht worden hoe dit zeer zware kunstwerk te exposeren, dit werd uitbesteed aan Lamers & Visser Bouwtechniek uit St. Agatha. Letterlijk geen kleinigheidje, gelet op de grootte en de zwaarte van het mozaïek. Het is gemaakt van beton met een soort van glazen steentjes die in een mozaïek vorm geplaatst zijn.

Het geheel heeft een afmeting van maar liefst ongeveer 4,50 meter breed en van 2,50 meter hoog. Om het weer op te hangen is een muur/constructie nodig van 6,40 breed en 4,00 meter hoog. Na goed gekeken te hebben in Haps waar dit tot zijn recht zou komen en geplaatst kon worden, is in overleg met de gemeente het plantsoentje op de hoek van het Raadhuisplein en de Kerkstraat (tegenover het carnavals monument) naast Koetje Boe geschikt gevonden. Hier naast ziet u een situatieschets: de lange zijde van het perceel aan de rechterkant is de Kerkstraat, de korte zijde aan de bovenkant het Raadhuisplein.

Subsidie en vergunning
Om een en ander te realiseren is door de gemeente een subsidie verstrekt uit de IDOP gelden voor de herinrichting van de dorpskern van Haps. Door Haps’Heem is een vergunning aangevraagd voor de realisatie waarna deze ter inzage heeft gelegen en kort voor de zomer is verleend is. Ook het gehele terrein krijgt een facelift van ruwe bosschages nu naar een “net” plantsoen.

Het werk kan beginnen
Nu alle randvoorwaarden zijn ingevuld kan begonnen worden met de uitvoering. Voortvarend is Haps’Heem  begonnen met het aanbesteden van de verschillende werkzaamheden. De muur die gebouwd moet worden, het plantsoen dat eerst geruimd gaat worden en daarna opnieuw ingericht gaat worden en de aankleding van het geheel met bankjes, borden, verlichting, enz..

Smaken verschillen
Een gevoelig punt. Kunst heeft voor een ieder een andere betekenis, de één vindt iets mooi, een ander vindt het lelijk. Gelet op de grootte van het geheel is het moeilijk in te schatten hoe het eruit gaat zien, op zich zelf en in de omgeving. Hierboven ziet u een impressie van de muur met mozaïek. De muur zal van grijs beton worden (beton is technisch noodzakelijk voor de constructie), daarop komt het mozaïek dat bestaat uit kleurige elementen. Mogelijk, maar dat zal moeten blijken als het er staat, kan de grijze beton een andere kleur krijgen..
De essentie is natuurlijk het mozaïek als kunstwerk en de betekenis ervan. Bij het mozaïek zal een bord geplaatst worden met informatie over het mozaïek en de betekenis ervan.DVD
Actueel project van de stichting betreft het digitaliseren van films over Haps. Er circuleerden verschillende kopieën van oude films door Haps.

Emiel Laurant is namens de stichting begonnen deze originele films op te sporen, ze professioneel te digitaliseren en bijeen te brengen op DVD. Hij werkt al geruime tijd enthousiast aan dit project.

  Besloten is om de komende jaren verschillende DVD’s namens Haps’ Heem uit te brengen. Eind 2011 hebben we de eerste DVD uitgebracht "Haps in de jaren `50". Op deze DVD staan unieke filmbeelden over de jaren `50. Enkele films zijn voorzien van tekst en zijn ingesproken over wat je ziet. Een waar collectors item. Als Stichting hebben we hier nog maar enkele exemplaren van over voor de verkoop: OP = OP !!

In december 2012 kwam de tweede DVD uit met unieke filmbeelden over de jaren ’60. De DVD’s kosten 10 euro per stuk en kunnen besteld worden via deze website, zolang de voorraad strekt. Met de koop van de DVD steunt u het verdere digitalisering project van films over Haps voor ons nageslacht.

Ondertussen wordt er nog steeds filmmateriaal verzameld over de jaren ‘70 vorige eeuw ter archivering en om een dvd samen ter verkoop, zoals eerder met filmmateriaal uit de jaren ’50 en ’60 is gebeurd.

DVD Tweede Wereldoorlog
Een ander initiatief wat onderhanden is, is een DVD over Haps en de Tweede Wereldoorlog. Initiatiefnemer is Emiel Laurant. In deze DVD heeft hij opnames van gesprekken met oudere inwoners van Haps die de Tweede Wereldoorlog toen ze al in Haps woonden nog hebben meegemaakt. Deze gesprekken, aangevuld met foto’s, documenten en andere feitelijkheden geven een prachtig beeld van wat er zich daadwerkelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog in ons dorp heeft afgespeeld.
Naar verwachting zal deze DVD in de eerste helft van 2015 verschijnen.

 

Kasteel
Een ander project van de stichting betreft het meer bekend maken van het kasteel van Haps. Of beter is eigenlijk het bekend maken met de locatie waar het gestaan heeft. Van het kasteel is niets meer zichtbaar. Alleen een gedeelte van de wal die tussen de grachten van het kasteel gelegen heeft is nog gedeeltelijk zichtbaar. Het is nu een zandweg de weilanden in. In overleg met de gemeente wordt een bij het kasteelterrein een bord geplaatst met tekst en foto’s. Tevens zal er een verwijzing vanaf de Kerkstraat richting terrein aangebracht worden. Haps’Heem hoopt in een later stadium, samen met de eigenaar, de wal iets meer accent te geven in het landschap, zoals die er vroeger uitgezien moet hebben.

 

Boek
Het eerste belangrijke doel van de stichting was het verschijnen van een boek over Haps. Een boek wat gaat over de eerste archeologische vondsten gedaan in Haps en wat doorloopt tot in de huidige tijd. Het boek is eind 2009 verschenen.

Mocht u interesse hebben in het boek dan kunt u contact opnemen met Drukkerij Weemen, Kerkstraat 16, 5443 AB Haps, telefoonnumer 0485-336611, e-mail haps@weemen.nl

 
Haps en het land van Cuijk
Van prehistorie tot 21e eeuw

Het boek telt 670 bladzijden, waarvan ongeveer 30% gevuld met afbeeldingen en materiaal als illustraties, tekeningen, plattegronden e.d.

In het boek is uniek materiaal verwerkt wat onder meer afkomstig is uit nationale en Europese archieven.
Dit uniek boekwerk gaat niet alleen over de (pre)historie van Haps maar ook zeer zeker over die van het Land van Cuijk.

Stukken uit de historie van Haps en omgeving
Tijdens het verzamelen van gegevens, benodigd voor het boek, is de stichting enthousiast geraakt over de bereidwilligheid van mensen om bijv oude familiestukken af te staan ten behoeve van de stichting. We moeten dan denken aan oude munten, foto’s, gemeente- wapen, archeologische vondsten met geweldige verhalen, verschillende (boeren)-attributen enz enz.
Het nu al ontstane archief moet beheerd en toegankelijk worden voor een ieder die er interesse in heeft. Hiermee zal de stichting in de toekomst aan het werk gaan.
 
 
Met dank aan:
Kijk hier voor de volledige lijst