Mozaïek

Herplaatsing mozaïek

Een, inmiddels afgerond project van Haps’ Heem is de herplaatsing van het mozaïek van het oude gemeentehuis. Na enige jaren van restauratie, voorbereiding en bouw is het mozaïek in 2016 teruggeplaatst.

Tot de verbouwing van het voormalige gemeentehuis tot appartementencomplex had het kunstwerk een prominente plaats aan de voorgevel. Het mozaïek oorspronkelijk gemaakt door de kunstenares Henny Visch, was na de sloop van het gemeentehuis flink beschadigd. Enkele particulieren, de Dorpsraad, en de gemeente Cuijk hebben met behulp van enige sponsoren het mogelijk gemaakt dat het gerestaureerd kon worden door kunstenares Myrna Rasker uit Nijmegen.

Het mozaïek, symboliserend de oorsprong van de naam Haps, is te vinden in het plantsoentje op de hoek van het Raadhuisplein en de Kerkstraat. Bij het kunstwerk is een infobord geplaatst met informatie over het mozaïek en de betekenis ervan.