DVD over Haps in de jaren ’60

Een van de project van Haps ‘Heem betreft het digitaliseren van oude films over Haps.
Emiel Laurant heeft namens de stichting de originele films over Haps opgespoord, ze professioneel gerestaureerd en gedigitaliseerd. Met de hulp van een aantal ouderen uit Haps is er veel informatie over deze beelden verzameld. Door deze informatie konden de beelden van commentaar worden voorzien.

De tweede DVD, over Haps in de jaren ’60, is in 2012 uitgebracht met als titel “Haps, Parel in het Land van Cuijk, hoe ’t dorp veranderde in de jaren ’60”.
Op deze DVD krijgt de kijker in anderhalf uur tijd te zien hoe de kern van het dorp veranderde naar een centrum waar alle omliggende gemeenten jaloers op waren.
Zo bevat de DVD veelal kleurenbeelden en wordt de oude kern van het dorp uitgebreid uitgelicht. Ook de culturele en rituele gebeurtenissen komen onder de aandacht. Zo loopt o.a. de halve Hapse bevolking mee in een begrafenisstoet, en eert zij een nieuwe Hapse priester wanneer wordt deze wordt ingewijd. En natuurlijk zet men zijn beste beentje voor wanneer er iets te vieren valt. De Hapse carnaval is hiervan nog wel het beste voorbeeld en zo komen ook de nodige prinsonthullingen aan bod.
De ‘Leutexpress’ is een bekend fenomeen in Haps en omgeving. Van deze eerste “bierdrinktrein” hebben we veel videomateriaal weten te vinden. Zo ziet u, gefilmd vanaf deze trein, één van de laatste passagierstreinen bij het Hapse station stoppen en weer vertrekken.
Ook waren halfweg jaren ’60 de opgravingen op het Kamps Veld wereldnieuws. Oude beelden uit de journaals en programma’s van toentertijd geven een mooi beeld over wat er gevonden is en hoe men toen te werk ging.
Toen de opgravingen waren afgerond, begon de grote verandering in Haps. Een vijftal gebouwen maakte plaats voor nieuwbouw en zo wordt ook de nieuwe kern uitgebreid uitgelicht. Vooral de opening van het nieuwe gemeentehuis zal bij vele Hapsenaren nog vers in het geheugen liggen.

Er zijn nog exemplaren van deze DVD verkrijgbaar. Mocht u interesse hebben neem dan via e-mail contact op met Sichting Haps’ Heem via info@hapsheem.nl

In onderstaande promo krijgt u een indruk over de kwaliteit en inhoud van de DVD.