Stichting Haps’ Heem

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de archeologische, geschiedkundige en oudheidkundige kennis van Haps en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.

Het Bestuur:
Joost van den Besselaarvoorzitter
Johan Geurtssecretaris
Peter Seltenpenningmeester
Sjef Jansenbestuurslid
Vrijwilligers
EmielLaurant
ToonVerheijen
MarkHendriks

RISN: 8191.89.947 
IBAN: NL43RABO 0127678247

Overig:

  • ANBI: Stichting Haps’ Heem is een ANBI, een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling.
  • Beloningsbeleid: Er wordt aan de bestuursleden geen enkele vergoeding gegeven voor verrichte werkzaamheden, behoudens de vergoeding voor gemaakte kosten. 
  • Financiële verantwoording: Bij de secretaris en de penningsmeester is een financiële verantwoording over de afgelopen jaren ter inzage. 


Beleidsplan:
De Stichting heeft als beleidsplan op zich genomen om een aantal projecten op te pakken en uit te werken met samenwerking van een projectgroep. 
In dat kader zijn de volgende projecten door het bestuur naar voren gebracht om uit te werken:

  • Uniek boek laten samenstellen en promoten over historie van Haps en haar omstreken
  • Promotie en onderzoek naar Kasteel Haps
  • Verzamelen, archiveren en laten beheren en toegankelijk maken van waardevolle stukken uit de historie van Haps en omgeving
  • Digitalisering van oude beelden van Haps uit de (jaren negentig) twintigste eeuw
  • Film samenstellen over Haps in het jaar 2000 
  • Gebeurtenissen over Haps en de Tweede Wereldoorlog in beeld brengen
  • Mozaïek van oude gemeentehuis Haps herplaatsen

Door het verzamelen van subsidies en bijdragen willen we deze activiteiten stimuleren (over) om voor de hele bevolking van Haps en omstreken (om) het betaalbaar te maken en te houden (voor iedereen).
Op die manier willen we naast het bevorderen van het behoud van alle archeologische, geschiedkundige en oudheidkundige kennis van Haps deze juist ook zoveel als kan verspreiden over zoveel mogelijk mensen.