Projecten

Kasteel

Een van de projecten van de stichting betreft het meer bekend maken van het kasteel van Haps. Of beter is eigenlijk het bekend maken met de locatie waar het gestaan heeft. Van het kasteel is niets meer zichtbaar. Alleen een gedeelte van de wal die tussen de grachten van het kasteel gelegen heeft is nog gedeeltelijk zichtbaar. Het is nu een zandweg de weilanden in.

In overleg met de gemeente is er in 2017 bij het kasteelterrein een informatiebord geplaatst met tekst en foto’s. Tevens zal er een verwijzing vanaf de Kerkstraat richting terrein aangebracht worden. Haps’Heem hoopt in een later stadium, samen met de eigenaar, de wal iets meer accent te geven in het landschap, zoals die er vroeger uitgezien moet hebben.

Locatie van het kasteel
Onthulling informatiebord

Herplaatsing mozaïek

Een, inmiddels afgerond project van Haps’ Heem is de herplaatsing van het mozaïek van het oude gemeentehuis. Na enige jaren van restauratie, voorbereiding en bouw is het mozaïek in 2016 teruggeplaatst.

Tot de verbouwing van het voormalige gemeentehuis tot appartementencomplex had het kunstwerk een prominente plaats aan de voorgevel. Het mozaïek oorspronkelijk gemaakt door de kunstenares Henny Visch, was na de sloop van het gemeentehuis flink beschadigd. Enkele particulieren, de Dorpsraad, en de gemeente Cuijk hebben met behulp van enige sponsoren het mogelijk gemaakt dat het gerestaureerd kon worden door kunstenares Myrna Rasker uit Nijmegen.

Het mozaïek, symboliserend de oorsprong van de naam Haps, is te vinden in het plantsoentje op de hoek van het Raadhuisplein en de Kerkstraat. Bij het kunstwerk is een infobord geplaatst met informatie over het mozaïek en de betekenis ervan.